İMÜ ETKİNLİKLER
 • Dinî Metinlerin Yorumunda Kesinlik Arayışı Sempozyumu
 • 31.05.2024
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalı
 • Merkez Kütüphane Ziraat Bankası Salonu
 • Sempozyum & Kongre
 • Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu (International Alī Al-Qūshjī Symposium)
 • 18.11.2024
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
 • İstanbul
 • Sempozyum & Kongre

Devam Eden / Yeni Etkinlikler


Afiş Etkinlik Hakkında
 • Dinî Metinlerin Yorumunda Kesinlik Arayışı Sempozyumu
 • 31 Mayıs 2024, Cuma
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalı
 • Merkez Kütüphane Ziraat Bankası Salonu
 • Sempozyum & Kongre
Detaylar
 • Hukukta Araştırma ve Yazım Teknikleri Seminer Dizisi
 • 24 Eylül 2024, Salı
 • İMÜ Hukuk Fakültesi
 • Merkez Kütüphane Ziraat Bankası Salonu
 • Seminer
Detaylar
 • Genç Tahkim Hukukçuları Konferansı
 • 18 Ekim 2024, Cuma
 • İMÜ Hukuk Fakültesi
 • Merkez Kütüphane Ziraat Bankası Salonu
 • Konferans
Detaylar
 • Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu (International Alī Al-Qūshjī Symposium)
 • 18 Kasım 2024, Pazartesi
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
 • İstanbul
 • Sempozyum & Kongre
Detaylar
 • Hukukta Araştırma ve Yazım Teknikleri Seminer Dizisi
 • 26 Kasım 2024, Salı
 • İMÜ Hukuk Fakültesi
 • Merkez Kütüphane Ziraat Bankası Salonu
 • Seminer
Detaylar
 • Hukukta Araştırma ve Yazım Teknikleri Seminer Dizisi
 • 25 Şubat 2025, Salı
 • İMÜ Hukuk Fakültesi
 • Merkez Kütüphane Ziraat Bankası Salonu
 • Seminer
Detaylar
 • Hukukta Araştırma ve Yazım Teknikleri Seminer Dizisi
 • 25 Mart 2025, Salı
 • İMÜ Hukuk Fakültesi
 • Merkez Kütüphane Ziraat Bankası Salonu
 • Seminer
Detaylar
 • Hukukta Araştırma ve Yazım Teknikleri Seminer Dizisi
 • 29 Nisan 2025, Salı
 • İMÜ Hukuk Fakültesi
 • Merkez Kütüphane Ziraat Bankası Salonu
 • Seminer
Detaylar
 • Hukukta Araştırma ve Yazım Teknikleri Seminer Dizisi
 • 27 Mayıs 2025, Salı
 • İMÜ Hukuk Fakültesi
 • Merkez Kütüphane Ziraat Bankası Salonu
 • Seminer
Detaylar